Algemene Voorwaarden

Annuleren

Het kan zijn dat u onverwacht de afspraak moet afzeggen.

U dient uw afspraak 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren. Indien u dit in minder dan 24 uur doet of u uw afspraak vergeet af te zeggen ben ik genoodzaakt de coaching- of trainingssessie alsnog in rekening te brengen. Iemand anders had in uw plaats een sessie kunnen krijgen.

Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Astrid Stiel is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van de gegeven coaching- of trainingssessie.

Medische zaken

Ik ben geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken. Over het verloop van een zwangerschap doe ik ook geen uitspraak. Iedereen zal willen horen dat het goed gaat. Ik wil eerlijke consulten geven, als ik een naar gevoel zou krijgen over een zwangerschap zou mijn waarneming misschien stress kunnen veroorzaken wat tot problemen kan leiden.

Cursusvoorwaarden

Betaling uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus op rekeningnummer Rabobank IBAN: NL16 RABO 0135 3940 31 ten name van Astrid Stiel, onder vermelding van de naam van de cursus en de maand. Na opgave van deelname ontvangt u een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. Wacht met betaling totdat u een bevestiging heeft ontvangen, het kan zijn dat de cursus waaraan u wenst deel te nemen al vol is. U ontvangt dan de uitgebreide informatie voor deelnemers. Bij niet tijdige voldoening van het lesgeld wordt de cursist de toegang tot een cursus/workshop ontzegd. Betalingen en voorwaarden

• Binnen 3 dagen na ontvangst van aanmelding voor een cursus/workshop wordt er een bevestiging van toelating aan de cursist gezonden per post of per e-mail.

• Uiteraard kan het voorkomen dat u de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 14 dagen voor de workshop/cursus. Na deze 14 dagen wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop zijn speciale gevallen zoals verderop beschreven.

• Cursussen/workshops dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te worden betaald na de bevestigingsmail.

• Na betaling van de cursus/workshop, kan alleen door de cursist voortijdig geannuleerd worden in speciale gevallen, (zoals sterfgeval familie) Dan worden de openstaande dagen geretourneerd. In andere gevallen kan bij hoge uitzondering door Astrid Stiel beoordeeld worden of de helft van het bedrag eventueel geretourneerd kan worden.

• Bovengenoemde redenen moeten wel aangetoond kunnen worden.

• Alle workshops worden normaliter in z’n geheel gevolgd en niet in delen of per avond. Mocht je één of meerdere sessies niet kunnen volgen geeft dat geen recht op restitutie.

• De workshops/ coaching en readings worden zowel online en offline aangeboden. Bij offline vindt de afspraak in Monster (Zuid Holland) of in Veenendaal plaats.

 

Afspraak maken

Maak direct een afspraak via het contactformulier.