Express Yourself Kids


Express Yourself Kids!

Coaching “Je durven uiten”

Leeftijd vanaf 8 jaar.

Door mijn achtergrond als uitvoerend theatermaker en als vakleerkracht theater verbonden aan een basisschool in Rotterdam heb ik ervaring in het werken met kinderen en het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.

Toneelspel is zeer geschikt om in te zetten bij het verbeteren van de sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Het is niet voor niets dat veel methoden voor sociale vorming veelvuldig gebruik maken van toneelspel. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen naarmate ze meer toneelspelen. Door situaties vanuit diverse rollen te benaderen leren kinderen zich op verschillende manieren te uiten en leren ze hun stem en lichaam op verschillende manieren in te zetten.

Door kinderen te laten inleven in verschillende rollen leren ze te denken vanuit iemand anders. Op deze manier leren kinderen meer begrip op te brengen voor andere meningen en mensen, zonder dat dit ten koste gaat van zichzelf.

Voor de volgende vaardigheden kan dit traject onder meer gestart worden:

  • spreken in het openbaar
  • durven te uiten van emoties
  • durven te klinken
  • verbale en non-verbale houding
  • expressie
  • omgaan met teleurstelling
  • blij zijn met wie je bent

Binnen een veilig kader en via verschillende theatrale oefeningen zorg ik er samen met je zoon of dochter voor dat de vaardigheid die zich nu nog onder de oppervlakte bevindt groeit en tot bloei komt.

Kids op het gras

Wat is de investering?

Afhankelijk van de vraag en voortgang wordt het aantal sessies bepaald.

Kosten per sessie van 1 uur € 70,- 

Strippenkaart

Ook is het mogelijk om een strippenkaart af te nemen van 10 uur. De investering hiervan bedraagt € 650,- De strippenkaart heeft een geldigheid van 6 maanden.

Little girl yellow

 Lespakket “Theater”

Naast coaching bied ik ook 2 verschillende lespakketten aan, te weten: De wondere wereld die theater heet en Showtime!

Deze lespakketten kunnen door de BSO (buitenschoolse opvang) afgenomen worden maar ook door andere organisaties die kinderen de mogelijkheid willen bieden om met theater bezig te zijn en hiervoor een geschikte ruimte hebben.

Deze lessen zijn voor kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar.

Een lespakket bestaat uit 7 lessen van 60 minuten. Tijdens de laatste les vindt een korte voorstelling plaats.

De kids zijn in te delen in de volgende (basisschool-) groepen:
Groep 4 t/m 5 en groep 6 t/m 8.

Lespakket “De wondere wereld die theater heet”
Altijd al willen ervaren hoe leuk toneelspelen is? Ontdek dan nu de wondere wereld van theater!

In deze cursus leren de kinderen hun fantasie te gebruiken, samen met andere kinderen te spelen, verhalen te bedenken en nog zoveel meer!

Wat is de investering?
€ 77,- per kind (7 lessen van één uur)

Aantal kids
Minimaal 8 kids met een maximum van 10 kids per groep

Little girl blue

Lespakket “Showtime!”
Lichten uit, spot aan en actie!

Hou je van zingen, dansen en toneelspelen?
Bij musical les doe je het allemaal!
Ben jij klaar om dansend dit zingende avontuur aan te gaan?

Tijdens de cursus Showtime! maken de kinderen kennis met zingen, dansen en toneelspelen. Daarnaast staat plezier centraal en leren ze verschillende vaardigheden.
Je kunt hierbij denken aan stemgebruik, je houding en een boodschap helder kunnen overbrengen. Allemaal vaardigheden die ze hun hele schoolcarrière en zelfs in de rest van hun leven, van pas komen.

Wat is de investering?
€ 77,-  per kind (7 lessen van één uur)

Aantal kids
Minimaal 8 kids met een maximum van 10 kids per groep

Kids expressing

“Voorbereiding eindmusical”

Heb jij groep 8 en wil je graag met de leerlingen een voortraject ingaan (voordat je met jouw eindmusical aan de slag gaat), waarbij ze al kennis maken met toneelspelen en wat er allemaal bij komt kijken om een tekst te leren en te kunnen spelen?

Dan is het lespakket “Voorbereiding eindmusical” wellicht iets voor jouw groep!

Als je tegen de schoolverlaters zegt: “Stap in de huid van jouw personage”, dan zal dat niet gemakkelijk zijn om je in te leven in de rol en na te denken over hoe een rol praat of beweegt.

Tijdens deze lessen gaan de leerlingen aan de slag met toneelteksten leren, een eigen rol-biografie maken en hoe je een rol vorm kan gaan geven. Ook leren ze dat “stil” spel op een podium héél belangrijk is. Want hoe blijf je in je rol als je geen tekst hebt?

Wat is de investering?
€ 555,- (6 lessen van één uur of 3 lessen van twee uur)

Aantal kids?
Maximaal 30 kids per groep